RODO - Klauzula informacyjna:

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że dane osobowe podane w formularzu są warunkiem podjęcia działań w celu zawarcia umowy/ warunkiem zawarcia umowy i mogą być:

  • przetwarzane w celu

- niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a także niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art.6 ust.1 pkt. b, c w/w rozporządzenia;

  • przekazywane podmiotom przetwarzającym w celu realizacji powyższych zadań
    - biuro rachunkowe
    - podmiot odpowiedzialny za księgowanie wpłat;
  • przechowywane przez okres nie dłuższy niż konieczny dla spełnienia obowiązków zawartych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych;

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego.

Administratorem danych jest Firma Forma Tomasz Tittinger
dane kontaktowe: Ul. Miłocińska 95/1, 35-506 Rzeszów. tel 600 878 590

REGLAMIN SKLEPU

I. Właściciel 
1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów i usług zawartych w ofercie Internetowego sklepu FIZJOKURSYSKLEP  jest właściciel Sklepu - firma Forma Tomasz Tittinger  ul.Osmeckiego 55/10, 35-0506 Rzeszów Polska. 
2. Stroną dokonującą zakupów w Internetowym sklepie FIZJOKURSYSKLEP, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna. 
 
II Przedmiot transakcji 
1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www internetowego sklepu FIZJOKURSYSKLEP w chwili składania zamówienia. 
2. Zawartość internetowego sklepu FIZJOKURSYSKLEP nie stanowi oferty w rozumieniu art 543 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wymienione produkty oraz usługi i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i moga być zastrzeżononymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. 
3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.   
 
III. Składanie zamówienia 
1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wykonanie procedury zamówienia w trybie on-line / formularza zamówienia, udostępnionego przez FIZJOKURSYSKLEP na stronach sklepu internetowego. 
2. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę www.FIZJOKURSYSKLEP.pl system automatycznie wygeneruje maila ze szczegółową informacją o zamówieniu. 
3. Podany przez użytkownika/kupujacego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień. 
4. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze (pn-pt). 
5. W przypadku artykułów lub usług niedostępnych w chwili zamówienia przedstawiciel firmy skontaktuje się z Nabywcą celem uzgodnienia terminu dostawy. 
6. Firma Forma Tomasz Tittinger zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów.   
 
IV. Formy płatności i transport 
1. Akceptujemy płatnośc w formie przelewu na konto. 
2. Zamówienia (powyżej 250 PLN) przy wpłacie na konto są wysyłane na koszt firmy Forma Tomasz Tittinger (za pośrednictwem Poczty Polskiej)
3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień w terminie    do 5 dni roboczych. 
4. Termin dostarczenia może zostać wydłużony na skutek braków w magazynie o czym Nabywca zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia. 
5. Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je FIZJOKURSYSKLEP, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na FIZJOKURSYSKLEP. 
6. Firma Forma Tomasz Tittinger zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku braku towaru w magazynie, Klient informowany jest o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. 
  
 
V. Zwroty i reklamacje 
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymaną wraz z nim rachunek/fakturę. Pieniądze za towar zostaną przelane na wskazane konto bankowe.
2. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt sprzedawcy. 
3. Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres: Adres w dziale kontakt na stroniewww.fizjokursysklep.pl
4
. Paczki za pobraniem nie będą odbierane.Firma Forma Tomasz Tittinger zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów. 
 

VI Ochrona danych osobowych 
1. Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień,  prowadzenia statystyk sprzedaży oraz akcji marketingowych firmy Forma Tomasz Tittinger. Nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", DU nr 133 poz. 883.  
 
VII Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).